sobota, 11 września 2021

Duchowa dojrzałość

 Czym jest duchowa dojrzałość?

1. Dojrzałość duchowa polega na tym, że przestajesz chcieć zmieniać innych i zamiast tego skupiasz się na zmianie siebie.
2. Dojrzałość duchowa polega na tym, że widzisz innych takimi, jakimi są.
3. Duchowa dojrzałość to zrozumienie, że każdy ma rację z własnego punktu widzenia.
4. Dojrzałość duchowa to uczenie się odpuszczania.
5. Dojrzałość duchowa występuje wtedy, gdy w swoich związkach przestajesz oczekiwać czegoś w zamian i dajesz dla przyjemności dawania.
6. Duchowa dojrzałość polega na zaprzestaniu prób udowadniania światu, jak mądra/y jesteś.
7. Dojrzałość duchowa występuje wtedy, gdy nie szukasz już aprobaty innych.
8. Dojrzałość duchowa polega na tym, że przestajesz porównywać się z innymi.
9. Duchowa dojrzałość jest wtedy, gdy jesteś w pokoju ze sobą.
10. Dojrzałość duchowa polega na tym, że znasz różnicę między swoimi potrzebami, a chciejstwem i możesz odpuścić swoje chciejstwo.
11. Dojrzałość duchowa jest wtedy, gdy twoje szczęście nie zależy już od rzeczy materialnych.
Sri Ravi Shankar 💟
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz