poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Myśl dnia 19.04

19.04.2010 r.

MYŚL DNIA
Cytat:
Każdy, kto zajmuje się powtarzaniem świętego imienia, dotrzymuje obietnic oraz posiada samokontrolę i dyscyplinę, jest drogi Panu. Tacy ludzie mają wiarę, cierpliwość i ciepło dla wszystkich, a także są pełni dobroci i radości. Darzą Pana czystą miłością. Prawdziwi wielbiciele Pana są obdarzeni zdolnością rozróżniania, pełni pokory i mądrości, jak również zawsze zagłębieni w kontemplacji nad grą Pana. Rozmyślają nad imieniem Pana przez cały czas, w każdych warunkach i ronią łzy miłości, kiedy słyszą imię Pana na czyichkolwiek ustach. Są to cechy prawdziwych wielbicieli! Tacy wielbiciele są bardzo drodzy Panu.

SSB

Thought for the day


Everyone who is engaged in repetition of the Holy Name, observes vows and has self-control and discipline is dear to the Lord. These people have faith, patience, warmth towards all, and are filled with kindness and joy. They have unalloyed love towards the Lord. The true devotees of the Lord are endowed with discrimination, filled with humility and wisdom, and are always immersed in contemplation of the Lord's sport. They dwell on the Lord's name at all times and conditions, and shed tears of love when they hear the Lord's Name on any lip. These are the characteristics of genuine devotees! Such devotees are very dear to the Lord.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz