sobota, 17 kwietnia 2010

Myśl dnia 17.04


17.04.2010 r.

MYŚL DNIA
Cytat:

Ludzie pozbawieni czystej miłości stają się nieludzcy. Świętą cechą miłości jest to, że jest obecna stale; nie jest czymś, co przejawia się od czasu do czasu. Miłość jest jedna i niepodzielna. Przepełnieni miłością nie są zdolni do złośliwości, egoizmu, niesprawiedliwości, krzywdzenia i występków. Ci, którzy depczą miłość i uważają niższe cechy za ważne, powinni zniszczyć swoje złe cechy. Złe postępowanie i zwyczaje wypaczają twoje człowieczeństwo. Serca wypełnione nektarem miłości świadczą o prawdziwości. Musisz posiadać miłość, która jest nieskazitelna, bezinteresowna, pozbawiona nieczystości i która manifestuje się ciągle.
SSB

Thought for the day


Those devoid of Pure Love are sub-humans. The holy quality of Love is that it is ever present; not something which manifests off and on. Love is one and indivisible. Those saturated with Love are incapable of spite, selfishness, injustice, wrong and misconduct. Those who trample on Love and consider inferior qualities as important should destroy their evil qualities. Bad conduct and habits distort your humanness. Hearts filled with the nectar of Love indicate genuineness. You must possess Love that is unsullied, unselfish, devoid of impurity and that which is demonstrated continuously.


MODLITWA O MIŁOŚĆ

Yemaya Assessu, Assessu yemaya
 Yemaya olodo, Olodo yemaya
The chant celebrates the joining of river to sea and the Goddess of the Ocean, Yemaya.
A literal translation from the Yoruba language: Yemanja is the Gush of the Spring. The Gush of the Spring is Yemanja. The Mother of the Children of Fishes is the Owner of Rivers. The Owner of Rivers is the Mother of the Children of Fishes.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz